Lemur kata / Lemur catta
003400es
česky  English 
Lemur kata
Lemur catta
Linnaeus, 1758