Sob / Rangifer tarandus
011697_h
česky  English 
Sob
Rangifer tarandus
(Linnaeus, 1758)