Lemur kata / Lemur catta
017430fs
česky  English 
Lemur kata
Lemur catta
Linnaeus, 1758