Vydra kanadská / Lontra canadensis Schreber 1777
020503es
česky  English 
Vydra kanadská
Lontra canadensis
Schreber 1777