Anakonda velká - Eunectes murinus
 Chameleon jemenský - Chamaeleo calyptratus
 Velemlok čínský - Andrias davidianus
 Babočka bodláková - Vanessa cardui
 Eobánie - Eobania vermiculata
 Eobánie - Eobania vermiculata
 Eobánie - Eobania vermiculata
 Hlemýždí ulity
 Saranče - Eyprepocnemis plorans
 Svlečka cikády
 Sršeň východní - Vespa orientalis
 Sladkovodní krab - Potamon fluviatile
 Sladkovodní krab - Potamon fluviatile
 Saranče stěhovavá - Locusta migratoria
 Rosnice běloretá - Litoria infrafrenata
 Páskovka keřová - Cepaea hortensis
galerie 026