Little white egret / Egrette thula  (Molina 1782)
029312gn
English  česky 
Little white egret
Egrette thula
(Molina 1782)