Little white egret / Egretta thula thula (Molina 1782)
029330gn
English  česky 
Little white egret
Egretta thula thula
(Molina 1782)