Volavky na Punta Uva
 Volavka bělostná - Egrette thula
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka červená - Egretta tricolor ruficollis
 Volavka bělostná - Egretta thula thula
 Volavka bělostná - Egretta thula thula
 Volavka bělostná - Egretta thula thula
 Volavka bělostná - Egretta thula thula
 Volavka bělostná - Egretta thula thula
galerie 030