www.Pinuli.net 
 Ca˛a brava - mladř pupen - Gynerium sagittatum Plavu˛ - cf. Lycopodiella cernua Plavu˛ - cf. Lycopodiella cernua Plavu˛ - cf. Lycopodiella cernua
 List Begˇnie - Begonia Begˇnie - Begonia Listy
 Listy Palmovř list Palmovř list Kapradina
 Kapradina Kapradina PlodenstvÝ (?) Palmovř list
 Fotky 
 Rostliny 
 galerie 134 
Ŕesky  English