Hygroryza / Hygroryza aristata (Retz.) Nees
034141_n
česky  English 
Hygroryza
Hygroryza aristata
(Retz.) Nees