Houby
 Houby
 Vatovec obrovský (?) - cf. Langermannia gigantea
 Bedla hřebenitá - Lepiota cristata
 Choroše
 Choroše
 Houby
 Choroše
 Choroše
 Choroše
 Outkovka pestrá - Trametes versicolor
 Outkovka pestrá - Trametes versicolor
 Troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola
 Rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica
 Terčovka bublinatá - Hypogymnia physodes
 Troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola
galerie 052