Goliathus / Goliathus orientalis Moser 1909
035364kn
English  česky 
Goliathus
Goliathus orientalis
Moser 1909