Dabécie kantabrijská / Daboecia cantabrica ´Alba (Huds.) K. Koch
036675fn
èesky  English 
Dabécie kantabrijská
Daboecia cantabrica ´Alba
(Huds.) K. Koch