Pinuli.net hvězdoš háčkatý - Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch Květy Ohře 2017