www.Pinuli.net  
Poděkování

Při tvorbě obsahu stránek používám řadu programů (ty nejdůležitější jsou zmíněny u jednotlivých oddílů); při tvorbě stránek samotných pak následující vynikající zdarma poskytované programy a jejich autorům chci poděkovat aspoň zveřejněním odkazů na jejich stránky.

Stránky píšu jako jednoduchý text; dříve v 16-bitových programech Notespad a Mini NoteTab; v současné době ve vynikajícím editoru Notepad++.

Pro aktualizace generuju stránky pomocí dávkových souborů. Doplněné tabulky vyexportuju programem OpenOffice.org, nejdůležitějším programem v BATech je DOSovský program Alter (autor Rob Flor).

Ke kontrole odkazů na stránkách používám Xenu's Link Sleuth (Tilman Hausherr).

česky  English 
  Fotky  
  Grafika  
  Jiné  
  Další stránky  
  Odkazy  
  Poděkování  
  O stránkách