Květy Ohře 2017 8 videos + 2 photos
scanned book Antonín Culek : Geologická mapa katastru města Čáslavě
Provence 2016 214 photos in 17 galleries
Kostarika 2011 ( information and experience )
scanned map Šolcova mapa Čech
scanned book Karel Kavina : Obilí
scanned book Karel Domin : Velikáni říše rostlinné
La Palma 2008 ( information, transport, experience )
Madeira 2003 ( information, maps, transport, experience )
Fotky z Madeiry( 80 photos in 5 galleries )
mLatheinteresting 16-bit 3D abandonware
Korsika 2001 ( maps, schedules, camps, experience )
Fotky z Korsiky ( 80 photos in 5 galleries )